Rising-BMS

Някои по-значими обекти

 

ФЕСТО Производство - Разширение: Изградена е система за сградна автоматизация (BMS). Управление и мониторинг на студов център, топлинен център, климатични инсталации, регулиране на дебити, противодимни инсталации и противопожарни клапи. Управление на осветителни инсталации и мониторинг на спринклерна система.

 

Мега Мол София: Изградена е система за сградна автоматизация (BMS). Управление и мониторинг на студов център, топлинен център, климатични инсталации, регулиране на дебити, противодимни инсталации и противопожарни клапи. Управление на осветителни инсталации и мониторинг на спринклерна система.

 

Хотел Интернационал: Изградена е система за за сградна автоматизация (BMS).Управление и мониторинг на студов център, топлинен център, климатични инсталации, регулиране на дебити, противодимни инсталации и противопожарни клапи. Управление на осветителни инсталации и мониторинг на спринклерна система.

 

Сана Парк Резорт: Изградена е система за сградна автоматизация (BMS). Управление и мониторинг на студов център, топлинен център, климатични инсталации и индивидуален стаен контрол. Мониторинг на спринклерна система.

 

Хермес Парк – Сграда Д: Изградена е система за сградна автоматизация ( BMS). Управление и мониторинг на студов център, климатични инсталации, противодимни инсталации и противопожарни клапи. Управление на осветителни инсталации и мониторинг на електрозахранване.

 

Мол Галерия Варна: Изградена е централизирана система за сграден мониторинг и интеграция (BMS). Управление и мониторинг на климатични инсталации, противодимни вентилации, противопожарни клапи и осветление. Мониторинг на дизел генератори, енергийни центрове, разпределителни табла средно и ниско напрежение, асансьори и ескалатори. Мониторинг на пожароизвестителна система, система за следене на въглероден диокис, спринклерна инсталация и съпътстващо отопление.

 

Мол Плаза Бургас: Изградена е централизирана система за контрол и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, водоохладителни кули, топлинен център, системи за климатизация и отопление, електрически системи, система за превенция на въздушните потоци в случай на пожар.

 

Мол София: Изградена централизирана система за сграден мониторинг и интеграция с множество автоматизирани подсистеми за контрол на електрически инсталации, климатизация, пожарна сигнализация, управление на ескалатори и асансьори. Управление на осветителни инсталации и мониторинг на спринклерна система.

 

Кемпински Хотел Зографски: Изградена е централизирана система за контрол и мониторинг на студов център. Предстои подмяна на старата система за управление на климатичните инсталации.

 

Офис център „EXPO 2000” II част: Изградена е е централизирана система за контрол и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, топлинен център, системи за климатизация и отопление, електрически системи, система за превенция на въздушните потоци в случай на пожар. Индивидуален стаен контрол. Data Center на Райфайзен банк България.

 

Офис център „EXPO 2000”: Изградена централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, топлинен център, електрически системи, система за превенция на въздушните потоци в случай на пожар. Индивидуален стаен контрол.

 

България офис център: Изградена е централизирана система за управление и мониторинг на климатичните инсталации на сградата , както и индивидуално отчитане на изразходваната топлинна, студова и електро-енергия за всеки наемател по отделно.

 

Порше център – местност Република: Изградена система за автоматизация на студов и топлинен център - управление, контрол и мониторинг на геотермална термопомпена инсталация.

 

Болница “Токошинхай”-гр.София: Изградена е централизирана система за управление и мониторинг на климатичните инсталации.

 

”Балканфарма – Дупница” АД, подобект “Централен Диспенсинг”: Изградена валидирана централизирана система за управление и мониторинг на климатични инсталации. Изградена система за мониторинг на микроклимата в чисти помещения с понижена влажност.

 

Melexis – България: Изградена VAV-система за контрол на въздуха в чисти производствени помещения. Наблюдение и контрол на критични системни параметри като влажност, температура, свръхналягане. Контрол на въздушни дебити и баланс на въздухоподаването. Управление и мониторинг на котелна и чилърни подстанции във целогодишен режим. Алармен модул с йерархично разпределение на алармени съобщения на съответни оператори чрез SMS или E-mail.

 

„Балканфарма – Дупница” АД, подобект “Склад за съхранение на суровини, материали и готова продукция”: Изградена валидирана централизирана система за управление и мониторинг. Контрол на студов и топлинен център.

 

Holiday Inn – Sofia: Изградeнa система за сградна автоматизация. Централизирано управление на термопомпени инсталации, климатизация, индивидуален стаен контрол. Енергоспестяващи алгоритми за оптимизация на отопление и охлаждане. Управление на котелна инсталация и водоподаващи системи.

 

“Балканфарма – Троян” АД, подобект “Централен склад”: Изградена автоматизирана система за контрол и мониторинг на климатична инсталация, зонови вентилатори за хомогенизиране на въздуха и студов център. Управлението се осъществява посредством DDC контролер и “touch panel”.

 

”Балканфарма – Троян” АД, подобект работен център “Суспенсии”: Изградена валидирана автоматизирана система за контрол и мониторинг на климатични инсталации. Управлението се осъществява посредством DDC контролер и “touch panel”.

 

”Балканфарма – Разград” АД, подобект “Унгвенти”: Изградена централизирана система за управление и мониторинг. Протоколиране на климатични инсталации с регулируем дебит и високи изисквания по отношение качеството и количеството на подавания въздух. Архиви с бази от данни за състоянието на системата, с възможност за графично представяне и проследяване на експлоатационни статистически данни.

 

„Балканфарма – Разград” АД, подобект “Микробиологична лаборатория”: Изградена централизирана система за управление и мониторинг. Протоколиране на климатични инсталации с регулируем дебит и високи изисквания по отношение качеството и количеството на подавания въздух. Архиви с бази от данни за състоянието на системата, с възможност за графично представяне и проследяване на експлоатационни статистически данни.

 

”Балканфарма – Троян” АД, подобект “Химически лаборатории и качествен контрол”: Изградена автоматизирана система за контрол и мониторинг на климатични инсталации и топлинен център. Управлението се осъществява посредством DDC контролери и “touch panel”.

 

„Балканфарма - Разград” АД, подобект „Цех – Течни не бета – лактамни форми ”: Изградена система за автоматизация на климатични и вентилационни системи при изисквания за висока чистота на подавания въздух. Управлението се осъществява посредством DDC контролери и ”touch panel”.

 

“Балканфарма – Троян” АД, подобект работен център “Унгвенти” – разширение: Изградена автоматизирана система за мониторинг и контрол на климатична инсталация. Управленито се осъществява посредством DDC контролер и “touch panel”.

 

Бургаски свободен университет: Изградена централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, котелна централа. Контрол на въздущния дебит в зависимост от съдържанието на СО2. Обектът печели награда „Сграда на годината” за 2004 г.

 

Нова производствена сграда на “ФЕСТО – България”: Изградена централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатични системи, охладителен център за технологично оборудване и сондажен кладенец, изграждане на системи за климатизация и отопление, електрически системи, инвеститор: “ФЕСТО” - Германия.

 

“Балканфарма - Разград” АД – Македония, подобект - “Цех за производство на Тилозин ВВ”: Система за автоматизация на климатични инсталации посредством DDC контролери.

 

“Балканфарма – Троян” АД, подобект – “Цех за производство на инфузионни разтвори”: Система за автоматизация на климатични инсталации посредством DDC контролери.

 

“Балканфарма – Дупница” АД, подобект – “Таблетен цех 1”: Система за автоматизация на климатични инсталации и студов център.

 

Офис център Соравия Цар: Изградена е централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, топлинен център, система за превенция на въздушните потоци в случай на пожар. Мониторинг на електро-табла, гаражна вентилация с СО-контрол, ПИС, СОТ, Видеонаблюдение, ВиК, телефонна централа и др.

 

Банка Биохим - Аксаков: Изградена е централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, топлинен център, система за превенция на въздушните потоци в случай на пожар. Мониторинг на ПИС, Трафо и ВиК. Дистанционен Touch Panel за мониторинг на аларми.

 

Офис център Соравия-3 - Европарк: Изградена е централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатични инсталации, охладителен център, топлинен център, система за превенция на въздушните потоци в случай на пожар. Мониторинг на електро-табла, гаражна вентилация с СО-контрол, ПИС, СОТ, Видеонаблюдение, ВиК и телефонна централа. Изградена е система за дистанционен мониторинг от Виена(А).

 

“Българо - Американски Инвестиционен Фонд (БАИФ) – Административна сграда” - ул. Кракра №16: Система за автоматизация на климатични инсталации, изграждане на системи за климатизация и отопление, електрически системи, инвеститор: Чуждестранно юридическо лице.

 

“Национален Център по Сърдечно - Съдови Заболявания и Рехабилитация” – София, подобект - “Детска хирургия”: Система за автоматизация на климатична инсталация посредством DDC контролер, електрически системи, инвеститор: НЦССЗР.

 

“Национален Център по Сърдечно - Съдови Заболявания и Рехабилитация” – София, подобект - “ДОРИЛ”: Система за автоматизация на климатична инсталация посредством DDC контролер, електрически системи, инвеститор: НЦССЗР.

 

“Национален Център по Сърдечно - Съдови Заболявания и Рехабилитация” – София, подобект - “Сърдечно – съдова хирургия”: Система за автоматизация на климатична инсталация посредством DDC контролер, електрически системи, инвеститор: НЦССЗР.

 

“Международен Изложбен Център - Булгарреклама” – София(ИЕКЦ):Изградена е централизирана система за контрол, управление и мониторинг на климатичните инсталации, охладителни центрове, топлинен център, система за контрол на въздушните потоци в залите, инвеститор: “Булгарреклама” АД

 

“Сграда – Фондохранилище на Военно - Исторически Музей” –София: Система за автоматизация на климатични инсталации посредством DDC контролери, електрически системи, инвеститор: Военно – Исторически Музей.

 

Офис сграда “FADATA” - София: Система за автоматизация на климатични инсталации, инвеститор: “FADATA”.

 

Хотелски комплекс “Кайлъка” – гр. Плевен: Система за автоматизация на климатични инсталации посредством DDC контролери, изграждане на системи за климатизация и отопление, електрически системи, инвеститор: Кожарска фабрика “Мая” ЕООД.

 

Офис – “Майкрософт” – гр. София: Система за автоматизация на климатични инсталации, изграждане на системи за климатизация и отопление, електрически системи.

 

Kraft Jacobs Suchard – гр. Своге: Проектиране, изграждане и пусково-наладъчни работи на АВР система включваща два броя Дизел Агрегати по 40 kW и табла Автоматика, инвеститор: “Kraft Jacobs Suchard”

 

Дискотеки: “Ескейп”, “Джангъл клуб” - гр. София: Доставка и монтаж на електрически табла.

 

GlaxoWellcome – гр. София: Климатизация, структурно окабеляване, проектиране и изграждане на електрически системи, инвеститор: GlaxoWellcome

 

ЕлПром Трафо – Хюндай - гр. София: Проектиране и изграждане на ел. част, отопление и табла Автоматика

 

Търговски център”ЗОРА”-гр.София: Система за автоматизация на климатични инсталации.