Rising-BMS

Сервиз

  • Осигурена е сервизна и текуща поддръжка за всички компоненти, системи и електрически табла

 

 

Какво е специфично и важно за нашите гаранции?

  • Гаранции директно издавани от “Райзинг-БМС” ООД
  • Поддръжката и сервизните дейности са провеждани от специално обучени за целта професионалисти

 

 

Нашата гаранция за вас

  • Райзинг-БМС повишава експлоатационната надеждност на вашите инсталации, създава по-големи системни възможности и дълготрайни ползи.
  • Райзинг-БМС разполага с високо квалифицирани сервизни инженери и консултанти, способни на място да разрешат всеки възникнал проблем.
  • Райзинг-БМС оползотворява всяка възможност за икономия на енергия и намалявне на текущите и бъдещи разходи.
  • Райзинг-БМС не разчита на случайността и винаги когато вие се нуждаете от нас, реагираме като "вашият сервиз" в екстремни ситуации.